SHOESTAR | Politika privatnosti

Loyalty Club
Vesti
Opšti uslovi
Poručivanje
Način plaćanja
Zamena i povrat
Reklamacije
Lokacije

KORISNIČKA PODRŠKA


Radno vreme:
ponedeljak-petak, 8-15h
email: info@shoestar.rs

+381 060 853 66 08

ili CHAT-ujte sa nama

PRATITE NAS

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika veb-sajta shoestar.rs

Shoestar posluje kao pružalac usluga na internet platformi shoestar.rs. Ovaj Pravilnik sadrži informacije o tome kako Shoestar obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.Glasnik RS“ br.87/2018)

Naši kontakt podaci

Shoestar iz Beograda, Samarska Ulica 9, obrađuje Vaše podatke o ličnosti u vezi sa korišćenjem Shoestar internet platforme shoestrar.rs u svojstvu rukovaoca i odgovoran je za obradu Vaših podataka o ličnosti.
Možete nas kontaktirati putem mejl adrese: info@shoestar.rs
Pozivom na broj telefona: +381 060 8536608

Politika zaštite privatnosti Shoestar

Naše obaveze u očuvanju privatnosti korisnika:

Shoestar se zalaže za očuvanje principa privatnosti u sakupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija. U skladu sa ovim načelima Shoestar:
- Dostavlja obaveštenja korisnicima po ustaljenoj praksi.
- Omogućava izbor na koji način će se podaci koristiti u marketinške svrhe.
- Obezbeđuje mogućnost ažuriranja ili promene podataka.
- Ograničava dostupnost vaših informacija.
- Omogućava kontakt u vezi pitanja koja su vezana za zaštitu privatnosti.

Shoestar visoko ceni odnos koji ima sa svojim kupcima i odgovorno je posvećen upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažanja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.
Ova politika opisuje informacije i praksu o zaštiti privatnosti koja se primenjuje na veb stranici shoestar.rs i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od strane Shoestar-a ili u njeno ime. Kada nam prosledite Vaše lične informacije, pristajete na praksu korišćenja informacija na način kako je to opisano u ovom pravilniku.
Primenjivost ovog pravilnika ne važi na veb stranicama van domena shoestar.rs, a kojima se pristupa sa Shoestar-ove veb-stranice putem veza-linkova ka drugim internet prezentacijama koje su u vlasništvu trećeg lica. Želimo da Vas podstaknemo da pročitate pravilnik o zaštiti privatnosti ovih drugih internet stranica kako bi saznali na koji način oni sakupljaju, koriste, razmenjuju i obezbeđuju Vaše podatke.

Podatak o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. 
Korisnikom u smislu Pravilnika se smatra fizičko lice koje koristi usluge, a na koje se podaci o ličnosti odnose. 
Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu Vašeg pristanka. Pristanka je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti.
Shoestar štiti podatke o ličnosti i privatnost korisnika u skladu u sa pozitivnim propisima Republike Srbije i sa najvišim stepenom pažnje.

Koje podatke o ličnosti shoestar.rs obrađuje, po kom pravnom osnovu i u koje svrhe?

Vrsta radnji obrade koje se vrše su prikupljanje podataka o ličnosti, korišćenje, beleženje, prepisivanje i pretraživanje.

Tipovi obaveštenja korisnicima

- Oglasi
- Newsletteri
- Katalozi

Vrste prikupljanih podataka

Informacije koje shoestar.rs može prikupljati su:
- Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)
- Informacije za naplatu i isporuku (adresa za isporuku)
- Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima…)

Prikupljanje podataka

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije. To se može desiti u sledećim slučajevima:
- prilikom online registracije korisničkog naloga
- pri kupovini proizvoda
- korišćenjem nekog servisa ili usluge
- pri dostavi
- učestvovanjem u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima
- uspostavljanjem kontakta preko veb stranica ili direktno u prodajnom mestu Shostar-a
- učestvovanjem u drugim aktivnostima Shoestar-a

Svrha prikupljanja podataka

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:
- popunjavanje formi u zahtevima za informacijama
- obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa
- ponuda novih proizvoda i servisa
- poboljšanje efektivnosti naše veb stranice, marketinških aktivnosti, servisa i ponude
- sprovođenje istraživanja i analiza
- slanje informacija u marketinške svrhe
- obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

Pravni osnov obrade 

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka korisnika. 
Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika, kojim korisnik, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose. 
Smatra se da korišćenje Usluga od strane korisnika predstavlja jasnu potvrdnu radnju kojom je korisnik dao pristanak za obradu podataka o ličnosti. 
Radi otklanjanja svake sumnje, korišćenjem Usluga korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovde propisanim Pravilnikom, koji mu je bio dostupan, čitak i razumljiv. 
Pravni osnov za obradu ličnih podataka može biti i ugovorni odnos sa korisnikom, kao i poštovanje pravnih obaveza Shoestar-a. 
Konstatuje se da obrada može biti neophodna i u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Shoestar-a ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica korisnika koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je korisnik maloletno lice. 
Primera radi, legitimni interesi Shoestar-a mogu biti: 1) bolje razumevanje korisnika i korisničkog iskustva; 2) zaštita poslovanja i podrška korisnicima; 3) testiranje i razvoj novih usluga ili poboljšanje postojećih; 4) identifikovanje i zaštita korisnika i veb sajta od nelegalnih aktivnosti;

Prikupljanje informacije o drugim ili od drugih osoba

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina.

Prosleđivanje ličnih informacija

Shoestar.rs ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

Ko su korisnici podataka

Lica koja vrše obradu podataka o ličnosti su ona lica koja su zaposlena u Shoestar-u i koja imaju ovlašćenje za obradu podataka. 
Shoestar je rukovalac Vaših podataka o ličnosti budući da samostalno određuje svrhu i način obrade. Obrada Podataka o ličnosti se vrši prikupljanjem, uvidom, razvrstavanjem i grupisanjem zarad formiranja za Shoestar relevantne baze podataka koja nam služi, kao što je navedeno, za efikasnu, brzu i modernu komunikaciju sa Vama i navedeno predstavlja svrhu obrade Vaših podataka o ličnosti.
Shoestar, zarad praćenja svoje posećenosti i optimizacije Usluga može koristiti Google Analytics, platformu analitičkih usluga koje pruža Google, LLC (u daljem tekstu: Google), kao i Facebook. Google Analytics koristi tehnologije koji omogućavaju Shoestar-u lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju se prenose i čuvaju na serverima Google koji se nalaze u Sjedinjenim američkim državama. Google, koristeći odgovarajuće mere zaštite, obrađuje informacije u vezi sa aktivnostima na veb sajtu i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. Korišćenjem Usluga, korisnik pristaje da Google obrađuje podatke, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe, te se konstatuje da je Google obrađivač podataka o ličnosti. 
Zarad elektronskog plaćanja Usluga, Shoestrar može koristiti elektronske usluge banaka sa važećom dozvolom za rad Narodne banke Srbije, koje su takođe obrađivači podataka o ličnosti iako ni u jednom trenutku informacionom sistemu Shoestar-a neće biti dostupni podaci o korisnikovoj platnoj kartici i date Shoestar ne prikuplja. Svaka od datih bankarskih transakcija zasniva se na upotrebi odgovarajućih protokola, dok se konkretni podaci prenose u skladu sa najsavremenijim standardima enkripcije.

Vaši podaci o ličnosti su čuvaju na serverima privrednog društva The Rocket Science Group LLC (u daljem tekstu: Rocket Science) čije je sedište u Sjedinjenim američkim državama. Slanje e-mail poruka vršimo preko platforme MailChimp (mailchimp.com) u vlasništvu Rocket Science, pa ovim obaveštenjem konstatujemo da je privredno društvo Rocket Science obrađivač Vaših podataka o ličnosti. Davanjem Vaše e-mail adrese pristajete da Rocket Science obrađuje Vaše podatke o ličnosti, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe. 

1. Obrađivači podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti
Primaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti su najčešće određena fizička ili pravna lica koja obrađuju Vaše podatke o ličnosti u svojstvu obrađivača, po osnovu ugovornog odnosa koji imaju sa Shoestar-om i na osnovu naših instrukcija. Naši obrađivači podataka su:
Kompanije koje licenciraju i održavaju softverska rešenja koja Shoestar koristi u svom poslovanju 
Hosting provajder kompanija na čijim serverima skladištimo podatke;
Eksterni saradnici sa kojima sarađujemo (npr. IT podrška, marketinške agencije).

2. Rukovaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti
Primaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti jesu i određena fizička ili pravna lica sa kojima Shoestar sarađuje i koja se u odnosu na obradu Vaših podataka o ličnosti takođe smatraju rukovaocima (samostalni ili zajednički), kao što su: banke, kurirske službe, oglašivači (remarketing)
3. Organi vlasti
U određenim slučajevima obavezni smo da Vaše podatke o ličnosti podelimo sa organima vlasti. Tako na primer Shoestar ima zakonsku obavezu da na osnovu odgovarajućeg sudskog ili upravnog akta predoči sve podatke na osnivu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela.
Vaše podatke o ličnosti ne prenosimo u drugu državu. Shoestar ne pruža mogućnost naručivanja knjiga van teritorije Republike Srbije.

Obezbeđivanje sigurnosti za lične podatke

Bilo da kupujete putem Interneta ili u našoj knjižari, primenjuju se mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup Vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom. Shoestar.rs ne može da osigura ili garantuje sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje putem elektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost.
S’ obzirom da je sigurnost Vaših ličnih podataka visok prioritet, preduzet je određen broj akcija kako bi omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka. Veb stranica dereta.rs koriste tehnologiju enkripcije, kao što je Secure Sockets Layer (SSL), kako bi se zaštitili Vaši lični podaci tokom transfera podataka. SSL vrši enkripciju podataka iz porudžbine, kao što su Vaše ime, prezime, adresa i broj platne kartice.
Kako bi podigli nivo sigurnosti, prilikom kreiranja korisničkog naloga na našim veb stranicama, potrebno je da odaberete ličnu šifru a lično ste odgovorni za očuvanje tajnovitosti vaše šifre ili podataka o korisničkom nalogu.

Prava korisnika 

Korisnik ima sledeća prava: 
1. Pravo na transparentno, istinito i blagovremeno informisanje u vezi obrade podataka o ličnosti; 
2. Pravo da od Shoestar-a zahteva informaciju o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti; 
3. Pravo da se netačni podaci o ličnosti u vezi njega isprave ili dopune;
4. Pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu; 
5. Pravo da opozove pristanak na obradu podataka o ličnosti; 
6. Pravo da prikupljene podatke o ličnosti primi u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, što uključuje i neometan prenos datih podataka drugom rukovaocu; 
7. Pravo da u svakom trenutku podnese Shoestar-u prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Shoestar-a kao i u slučaju kada se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja; 
8. Pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnese pritužbu na postupanje Shoestar-a po pitanju obrade svojih podataka o ličnosti;

Sva Vaša prava možete ostvariti ako nas kontaktirate na sledeće načine:
Putem slanja e-maila na adresu info@shoestar.rs
Putem poštanske adrese : Samarska Ulica 9, 11077 Beograd
Putem telefona:  +381 060 8536608

Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo Vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obaveštenja od strane shoestar.rs
Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da preduzmete neku od sledećih opcija:
- Sledite uputstva za odjavu u primljenim marketinškim obaveštenjima koja su poslata sa naše strane.
- Putem slanja e-maila na adresu info@shoestar.rs sa temom „Odjava”.
- Putem poštanske adrese: Shoestar, Samarska Ulica 9, 11077 Beograd.

Pri slanju e-maila ili poštanskog pisma molimo Vas da upišete svoje puno ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i da specifično naznačite koji tip marketinškog oglašavanja (npr. e-mail, direktna poštanska pisma ili telefonske pozive) ne želite da dobijate. Na taj način će biti osigurana Vaša identifikacija u našem sistemu kako bi uspešno procesirali Vaš zahtev.
Kada se odjavite od prijema marketinških obaveštenja, moguće je da ćete i dalje dobijati poslovna obaveštenja kao što su potvrde o naručivanju robe, informacije o povraćaju robe ili ostala obaveštenja koja se tiču Shoestar-a.

Pravo na opoziv pristanka 

Možete opozvati svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku putem mejl adrese info@shoestar.rs, posle čega Shoestar briše sve Vaše podatke o ličnosti, zatim će Vaša adresa biti uklonjena sa mailing liste i više nećete dobijati e-mail poruke bliže opisane u ovom obaveštenju. 
Uz pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti skrećemo Vam pažnju da imate sva ostala prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 
Sve odgovore i informacije po pitanju zaštite Vaših podataka o ličnosti možete dobiti slanjem Vaših pitanja na e-mail adresu info@shoestar.rs

Rok čuvanja podataka 
Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu. Ovo uključuje i obradu koja predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu ustavnih prava i sloboda što uključuje i ostvarivanja legitimnih interesa Shoestar-a u građanskim i drugim stvarima. Korišćenje Internet kolačića (Cookies)

Internet kolačić je mala datoteka koju veb stranica ili e-mail poruka šalje Vašem Internet čitaču, koji ga onda može sačuvati na Vašem hard disku. Naše veb stranice i e-mail poruke koriste Internet kolačiće kako bi maksimalno personalizovali proceduru kupovine na našim veb stranicama. Kolačić simulira neprekidnu konekciju. Oni omogućavaju čuvanje informacija o Vašim podešavanjima i sesijama i dozvoljava pristup veb stranicama bez ponovne personalizacije.
Veb čitač (browser) se može podesiti da ne prihvata Internet kolačiće. U tom slučaju ćete biti u mogućnosti da gledate naše veb stranice, ali nećete moći da kreirate korisnički nalog ili da napravite porudžbinu.
Naš veb server automatski sakuplja informacije kao što su adresa (URL) veb stranice sa koje ste došli, koje stranice ste posetili na našoj Internet prezentaciji, koji veb čitač koristite za pregled naših veb stranica i ostale statističke podatke koji nam pomažu da shvatimo i razumemo kako posetioci koriste naše veb stranice.
Veb stranica shoestar.rs koristi servise koje obezbeđuju treća lica i koja u naše ime, putem interneta, analiziraju saobraćaj i posećenost naših veb stranica. Na taj način mogu biti prikupljane anonimne informacije o Vašim posetama našim veb stranicama i Vašoj interakciji sa našim oglašavanjima. Za te potrebe se mogu koristiti tehnologije slične onima koje smo opisali u prethodnim pasusima, kako bi se izmerila efikasnost oglašavanja i e-mailova.
Neke od Usluga koje Shoestar pruža sastoje se iz plasiranja tehnologije kolačića. Korisnik može blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje Shoestar koristi.

Koje vrste kolačića koristimo?

1. Neophodni kolačići 
Jesu kolačići koji omogućavaju osnovno funkcionisanje veb-sajta shoestar.rs i kao takvi su neophodni za samo funkcionisanje našeg veb-sajta

2. Statistički kolačići
Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo kako posetioci koriste naš veb-sajt radi poboljšanja fukcionalnosti web-sajta.


Maloletna lica 

Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica. 
Shoestar preduzima sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku

Ukoliko smatrate da shoestar.rs vrši obradu Vaših podataka o ličnosti suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za insormacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd
office@poverenik.rs, telefon:  +381 11 3408 900

Skrećemo pažnju da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

Primena zakona i stupanje na snagu 

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30.08.2019. godine. 

Kontakt 
Sve informacije po pitanju ovog Pravilnika korisnik može dobiti slanjem e-mail poruke na adresu info@shoestar.rs. 
Shoestar zadržava pravo da ignoriše svaki irelevantan upit ili upit koji nije upućen na ovde navedenu adresu.